Schoenmaker
Cordonniers

Op zoek naar een schoenmaker ?

Vous cherchez un cordonnier ?

Schoenhandelaar
Détaillants

Vind een schoenhandelaar in uw omgeving...

Trouvez un détaillant dans votre région...

Schoenhandelaar
Détaillants

Zoek een merk van schoenen in uw regio...

Recherche d'une marque de chaussures dans votre région...

Lederwaren­ambachten
Maroquinier

Vind een lederwarenhandel in uw omgeving...

Trouvez un maroquinier dans votre région...

 

Welkom bij het Belgische Federatie van het Schoenbedrijf en Lederambachten website

De nationale schoenfederatie groepeert sinds 1922 alle beroepsleden van het schoeisel : kleinhandelaars met familiale tradities en zelfstandige schoenmakers. Een beroepsvereniging met faam is over gans het land ter uwe beschikking.

Zij verzekert de traditie van een beroep waar kennis en vakkundigheid onontbeerlijk zijn om de klant te voldoen.

Deze webside is onderverdeeld in twee luiken :

  • Zone voor het PUBLIEK met vrije toegang om per naam of per postcode onze leden op te zoeken of voor praktische informatie.
     
  • Zone voor de VAKMENSEN enkel toegangkelijk met persoonlijke code.

Wij wensen u een aangenaam bezoek.

 

Bienvenue sur le site de la Fédération belge de la Chaussure et des Metiers du Cuir

La fédération nationale de la chaussure  regroupe depuis 1922 les professionnels de la chaussure : détaillants chausseurs de tradition familiale et cordonniers indépendants. Une corporation de professionnels de renom est ainsi à votre disposition dans tout le pays . Elle assure la tradition d'un métier où savoir et connaissance sont indispensables pour satisfaire la clientèle.

Ce site WEB comporte deux volets :

  • Zone pour le PUBLIC
    Libre d'entrée pour la recherche de nos membres par nom ou par code postal ainsi que pour des informations pratiques.
  • Zone pour les PROFESSIONNELS
    Accessible seulement par un code personnel.

Bonne visite.

Herzlich Willkommen im unsere Website


Leden area
Espace membres

Identificatie Identification

Met member code
Avec code membre

Login:

Password: